Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Gmina Krajenka reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka lub e-mail: gmina@krajenka.pl Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: rodo@krajenka.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji regulaminu poprzez uczestnictwo bierne lub czynne w Biegu z okazji 600-lecia Miasta Krajenka i dla wykonania której, udokumentowania odbycia się, udokumentowania Twojego uczestnictwa przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w zakresie określonym w regulaminie.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po zawarciu Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe, utrudnione.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres pięciu lat licząc na koniec roku w którym została zawarta Umowy.

6. Twoje dane mogą zostać pozyskane od instytucji/firm/osób prywatnych którzy są Twoimi przedstawicielami i te dane im powierzyłeś w celu zawarcia Umowy.

7. Administrator przekaże Twoje może udostępnić Twoje dane na stronie internetowej urzędu, profilu na portalu, oraz mediom.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników/gości/widzów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Gmina Krajenka reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka lub e-mail: gmina@krajenka.pl Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: rodo@krajenka.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji regulaminu poprzez obecność bierną lub czynną w Biegu z okazji 600-lecia Miasta Krajenka i dla wykonania której, udokumentowania odbycia się, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w zakresie Twojego wizerunku lub w niektórych przypadkach: Imienia, Nazwiska, Wizerunku.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów udokumentowania odbycia się Biegu z okazji 600-lecia Miasta Krajenka

4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres pięciu lat licząc na koniec roku w którym została zawarta Umowy.

5. Administrator przekaże Twoje może udostępnić Twoje dane na stronie internetowej urzędu, profilu na portalu, oraz mediom.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem